Skip to main content

תקנון האתר

אתר http://www.acappellahouse.co.il/:" (להלן: "האתר") הוא אתר המשמש כמגזין תוכן שבתחום זכויות בעלי מוגבלויות ונכים. הנכם מוזמנים לבקר באתר הנ"ל ולקחת בו חלק, וזאת בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
כמו-כן, נציין, כי השימוש באתר זה, לרבות כל השירותים המוצעים בו והתוכן, כמו גם הורדות קבצים, מדיה, כגון תמונות וסרטוני וידאו וכן תכנים שונים נוספים המוצעים למבקרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת ו/או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכון תנאי השימוש המפורטים להלן מעת לעת וזאת ללא התראה ו/או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני
האתר, כמו גם כל המידע שמוצג בו, כולל, אך לא רק, עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה שונים, לרבות גרפיקות למיניהן, סרטוני וידאו, טקסטים, תמונות, קבצים הניתנים להורדה וכל חומר ו/או מידע אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם באופן בלעדי לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר www.acappellahouse.co.il ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מראש מאתר www.acappellahouse.co.il
זאת ועוד, אין להפיץ, להעתיק, לפרסם, לשכפל, לחקות ו/או לעבד פיסות קוד, גרפיקות שונות, סרטוני וידאו, תמונות, סימנים מסחריים ו/או כל מדיה ותוכן אחר ללא אישור בכתב מראש.

תוכן האתר
אנו משקיעים מאמץ על מנת לספק לכלל המבקרים באתר את המידע המוצג בו ללא כל הפרעה. עם זאת, יתכנו (בשל שיקולים טכניים) תקלות הנגרמות על ידי צד ג' ו/או אחרים וכן הפרעות בזמינות האתר. לפיכך, אין באפשרותנו להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת למבקרים. כאן יודגש, כי לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או אחר עקב הפסקת השירות / הורדת האת וכד'.
כמו-כן, נציין, כי קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים איכותיים, בטוחים ו/או אמינים. על כן, גלישה באתרים אלה מתבצעת על דעתכם האישית בלבד והדבר נמצא בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
כל התכנים שמוצגים באתר הנ"ל הינם בבעלותו הבלעדית של www.acappella.co.il
" ואין לעשות בהם כל שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין, כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול בהתאם, קרי, על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
רוב התכנים שמפורסמים ב- www.acappellahouse.co.il הינם תכנים ממומנים. תכנים אלה יכולים להיות מפורסמים באתר תמורת תשלום למפעילת האתר. המשתמש באתר הנ"ל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שרוב התכנים באתר הינם תכנים ממומנים ועצם שימושו באתר מהווה הסכמה לכך.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, לרבות על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שברשותו, כתובת הMACID של המחשב שברשותו או אף בהתאם למדינת המוצא, וזאת ללא צורך במתן הסבר אשר מקובל על הגולש.
צוות ו/או הנהלת האתר יעשו כל שביכולתם על מנת להגן על פרטי המשתמשים שרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במידה שיעלה בידיו של צד ג' להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת, כי למשתמשים, מנויים, גולשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות ו/או הנהלת האתר www.acappellahouse.co.il זאת ועוד, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המופיעים באתר, כולל עוולת לשון הרע.

גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (ובייחוד בנוגע למשתמשים הרשומים והמנויים באתר) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים שונים על מנת לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של הגולשים באתר, לרבות ניתוח תנועת הגולש/ים וכן הרגלי גלישה באתר, ניתוח קליקים וזמני שהייה.
המידע שנשמר הוא מידע אנונימי לחלוטין ללא ציון שם הגולש ו/או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת מוצהר בזאת, כי אתם מסכימים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

מדיניות פרטיות
מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר הנ"ל. תנאי תקנון זה מהווה, בין היתר, את מדיניותה של מפעילת האתר בדבר הגנת הפרטיות באתרים. מפעילת האתר מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר וכן מהו אופן השימוש במידע אשר נמסר למפעילת האתר על-ידי המשתמשים באתרים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

אבטחת מידע באתר
מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים ולשם כך היא מפעילה מערכות אבטחה לצורך אבטחת המידע שנמסר על-ידי המשתמשים באתר. עם זאת, יודגש, כי על אף מאמצי אבטחת המידע הרבים, לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר ו/או לשרתי האתר. על כן, המשתמש מסכים בזאת, כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע של המשתמש בכל מקרה של פריצה למערכות האתר ו/או לשרתיו, וכי המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד האתר עקב כך.